Địa chỉ:

232/9 Phan Đình Phùng, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại:

0263 817 877

Email:

hotel@dalathotel.vn